Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Tovuti Rasmi ya Wananchi.

WIZARA YA HABARI, UTAMADUNI, SANAA NA MICHEZO

Idara ya Habari - MAELEZO

fomu ya mawasiliano

Jina lako*

Barua pepe yako *

Namba yako ya simu

Maoni yako *

*Chapa herufi zenye rangi nyeusi unazoziona hapo chini

captcha image


mawasiliano
Tuandikie

Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo

S.L.P. 8031,

Dar es salaam,

Tanzania.

Tupigie

Simu: +255 22 212 98 68

Simu : 0222116898

Nukushi : 255-22-2113425

Tutembelee

Jengo la PSPF Golden Jubilee Tower

Ghorofa ya Nane,

7 Mtaa wa Ohio